Բանկի ղեկավարություն

«ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ ընթացիկ գործունեության ղեկավարումը, բիզնեսի հիմնական տեսակների նկատմամբ Բանկի ռազմանավարության զարգացման իրականացման, կառավարման համակարգերի և վերահսկողության կազմակերպումը իրականացնում է Բանկի գործադիր մարմինը`Գլխավոր տնօրեն-Տնօրինության Նախագահը և Տնօրինությունը: Գլխավոր տնօրեն-Տնօրինության Նախագահը և Տնօրինությունը ենթարկվում են Բանկի Ժողովին և Խորհրդին։ Իրենց գործունեությունում Գլխավոր տնօրեն-Տնօրինության Նախագահը և Տնօրինությունը ղեկավարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ, Բանկի Կանոնադրությամբ, Ժողովի և Խորհրդի որոշումներով, Բանկի ներքին իրավական ակտերով:
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի կառավարման գործընթացը նախատեսում է ռազմավարական և տակտիկական որոշումների ընդունման արդյունավետ համակարգ և իրականացվում է միջազգային չափանիշներին և ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան։ 
Բանկի Թոփ-մենեջմենտը ներկայացված է ֆինանսական բնագավառում մեծ փորձ և բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներով։

             

Գուսև Յուրի Վլադիմիրի  
Գլխավոր տնօրեն-Տնօրինության նախագահ 
 
ՎՏԲ խմբում է 2008 թվականից:
Ունի 10 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսական բնագավառում:

Նախկինում զբաղեցրել է հետևյալ պաշտոնները` 

2009-2012 թվականներին զբաղեցրել է «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ Ֆինանսական դեպարտամենտի տնօրենի պաշտոնը:
2009 թվականին աշխատել է «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ Ֆինանսական վարչության պետի պաշտոնում: 

2008-2009 թվականներին աշխատել է ՎՏԲ ԲԲԸ Դուստր բանկերի դեպարտամենտում:
2006 թվականին աշխատել է «ՕՏՌ» ՍՊԸ խորհրդատվական ընկերությունում, որը մասնագիտացված է բանկային համակարգում ֆինանսական համակարգի ստեղծման ուղղությամբ: 
Մասնագիտական գործունեությունը սկսել է 2005 թվականին «Բանկ Զենիտ» ԲԲԸ:

Ծնվել է 1980 թվականի ապրիլի 4-ին: 
Ունի երկու բարձրագույն կրթություն` տեխնիկական և տնտեսագիտական:
2006 թվականին ստացել է երկրորդ բարձրագույն կրթությունը` ավարտելով Մոսկվայի ինժեներաֆիզիկական ինստիտուտի տնտեսագիտական ֆակուլտետը, մասնագիտությամբ տնտեսագետ է:
2005 թվականին ավարտել է Մոսկվայի ինժեներաֆիզիկական ինստիտուտը, մասնագիտությամբ ճարտարագետ-ֆիզիկոս է: 

 

Ստրատան Ալյոնա Գեորգիի 
Գլխավոր տնօրեն-Տնօրինության նախագահի տեղակալ

ՎՏԲ խմբում է 2008 թվականից:
Ունի 13 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսական բնագավառում: 

Վերահսկում է հետևյալ ստոարբաժանումները` Բանկային ռիսկերի վերահսկողության դեպարտամենտ, Իրավաբանական վարչություն, Խնդրահարույց ակտիվների հետ աշխատանքի վարչություն:

Նախկինում զբաղեցրել է հետևյալ պաշտոնները`
                  
2007-2008 թվականներին աշխատել է Պրոկրեդիտ բանկում (Վրաստան): 

2006-2007 թվականներին աշխատել է Մոլդովայի Հանրապետության Ազգային բանկում որպես Բբյուջետավորման, ֆինանսների և հաշվապահության Դեպարտամենտի տնօրեն, գլխավոր հաշվապահ: 
2005-2007 թվականներին եղել է Մոլդովայի Հանրապետության Ազգային բանկի գլխավոր աուդիտորը:  

Մասնագիտական գործունեությունը սկսել է 2002 թվականին Մոլդովայի Հանրապետության Կենտրոնական բանկում:

Ծնվել է 1977 թվականի օգոստոսի 21-ին:
Ունի բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն:
2006 թվականին ավարտել է Գրենոբլի Բիզնեսի բարձրագույն դպրոցի գործնական կառավարման մագիստրոսի դասընթացը: 
2002 թվականին ստացել է տնտեսագիտության և կառավարման բնագավառում գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան: 
1999 թվականին ավարտել է Մոլդովայի պետական ագրարային համալսարանը` «Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ» մասնագիտությամբ: 


Սարգսյան Արմեն Մառլենի
Գլխավոր տնօրեն-Տնօրինության նախագահի տեղակալ

ՎՏԲ խմբում է 2007 թվականից:
Ունի 20 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսական բնագավառում:

Վերահսկում է հետևյալ ստոարբաժանումները` Գործառնական դեպարտամենտ, Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վարչություն, Տնտեսական վարչություն, Բանկային տեխնոլոգիաների զարգացման բաժին:

Նախկինում զբաղեցրել է հետևյալ պաշտոնները`

1996-2007թթ. զբաղեցրել է տարբեր ղեկավար պաշտոններ ՀՀ Կենտրոնական բանկում:
Մասնագիտական գործունեությունը սկսել է 1995 թվականից ՀՀ Կենտրոնական բանկում:

Ծնվել է 1969 թվականի հոկտեմբերի 21-ին:
Ունի բարձրագույն տեխնիկական կրթություն:
1993 թվականին ավարտել է Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի «Հաշվողական տեխնիկա» ֆակուլտետը` «ԷՀՀ-ի կոնստրուկտոր և տեխնոլոգ» մասնագիտությամբ:


   

Տելեգին Իվան Գավրիիլի
Մանրածախ բիզնեսի զարգացման դեպարտամենտի տնօրեն
Տնօրինության անդամ

ՎՏԲ Խմբում է 2011 թվականից:
Ունի 15 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսական բնագավառում:

Նախկինում զբաղեցրել է հետևյալ պաշտոնները՝

2013 թվականից մինչ 2016 թվականը եղել է  "ՎՏԲ Խումբ" ԲԲԸ (Մոսկվայի Բանկ) Մանրածախ բիզնեսի հատուկ նախագծերի Տնօրինության ղեկավար:
2011-2012 թվականներին զբաղեցրել է "Մոսկվայի Բանկ" ԲԲԸ Մանրածախ բիզնեսի տնօրինության ցանցում մանրածախ վաճառքի դեպարտամենտի ղեկավարի տեղակալի պաշտոնը:
2004 թվականից մինչ 2011թվականը աշխատել է "Մոսկվայի Բանկ"ԲԲԸ  Մանրածախ բիզնեսի դեպարտամենտում:
2004 թվականին աշխատել է "Ալֆա բանկը" ԲԲԸ Մանրածախ բիզնեսի դեպարտամենտում:

Մասնագիտական գործունեությունը սկսել է 2001 թվականին՝ "Սբերբանկ" ԲԲԸ - ում:

Ծնվել է 1982 թվականի ապրիլի 9-ին:
Ունի բարձրագույն կրթություն:
2005 թվականին ավարտել է Մոսկվայի պետական տնտեսագիտության, վիճակագրության և ինֆորմատիկայի համալսարանը, մասնագիտությամբ  ֆինանսիստ է:


 

Բուրդակովա Ելենա Վալերիի
Ֆինանսական դեպարտամենտի տնօրեն
Տնօրինության անդամ

ՎՏԲ խմբում է 2013 թվականից:
Ունի 16 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսական բնագավառում:

Նախկինում զբաղեցրել է հետևյալ պաշտոնները`

2013 թվականի փետրվարից 2013 թվականի մայիս ամսիներին զբաղեցրել է "Ռուսաստանի Սբերբանկ" ԲԲԸ Ներքին վերահսկողության, ստուգումների և աուդիտի վարչության պետի պաշտոնը:
2005-2010 թվականներին աշխատել է "Ռուս Բանկ" ՓԲԸ Տնտեսական դեպարտամենտի տնօրենի պաշտոնում:
2004-2005 թվականներին աշխատել է "Քաղաքային հիփոթեքային բանկ" ԲԲԸ-ում որպես Ներքին աուդիտի ծառայության պետ:

Ծնվել է 1973 թվականի նոյեմբերի 20-ին:
1996 թվականին ավարտել է ՌԴ Կառավարությանն առընթեր ֆինանսական ակադեմիան, ունի բակալավրի որակավորում` ֆինանսներ և վարկ մասնագիտությամբ:


      Ավետիսյան Արշակ Հրանտի 

Գլխավոր հաշվապահ

Տնօրինության անդամ

ՎՏԲ խմբում է 2004 թվականից:
Ունի 22 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսական բնագավառում:
Նախկինում զբաղեցրել է հետևյալ պաշտոնները`
                   
Իր աշխատանքային գործունեությունը սկսել է 1993 թվականին «Հայխնայբանկ» ՓԲԸ (ներկայիս «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ): Աշխատել է տարբեր պաշտոններում` սկսած ավագ տնտեսագետից մինչև Հաշվապահական հաշվառման և հաշվատվությունների վարչության պետ-գլխավոր հաշվապահ: 
Ծնվել է 1970 թվականին օգոստոսի 18-ին:
2009 թվականին վերապատրաստվել է Ռուսաստանի Դաշնության կառավարությանը կից Ժողովրդական տնտեսության ակադեմիայում: 
2007-2008 թվականներին սովորել է ՎՏԲ Կորպորատիվ համալսարանում: 
1998 թվականին ավարտել է Երևանի պետական ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտը`  «Ֆինանսներ և վարկ» մասնագիտությամբ: 
1992 թվականին ավարտել է Երևանի պետական համալսարանը` «Կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտությամբ:      

 
     

Մինասյան Սերգեյ Միքայելի

Կորպորատիվ բիզնեսի զարգացման դեպարտամենտի տնօրեն

ՎՏԲ Խմբում է 2016 թվականից:
Ունի 14 տարվա փորձ ֆինանսա-բանկային համակարգում:
Նախկինում զբաղեցրել է հետևյալ պաշտոնները՝
2013-2016 թվականներին աշխատել է որպես Յունիկրեդիտ Բանկ ԲԸ, Խոշոր կորպորատիվ հաճախորդների Դեպարտամենտի Գլոբալ հաճախորդների մենեջեր:
2010-2016 թվականների աշխատել է որպես “Նորդեա Բանկ” ԲԸ, Ճյուղային և միջազգային հաճախորդների հետ աշխատանքի Դեպարտամենտի Ճյուղային վարչության պետի տեղակալ:
2009-2010 թվականների աշխատել է որպես Societe Generale Equipment Finance, Societe Generale Group, Վենդորային ֆինանսավորման Դեպարտամենտի մենեջեր:
2008-2009 թվականներին զբաղեցրել է ԲԱԲ “Սլավյանսկի Բանկ” ՓԲԸ Կորպորատիվ բիզնեսի զարգացման վարչության պետի պաշտոնը:
2007-2008 թվականների աշխատել է որպես մենեջեր՝ Սոսիետե Ժեներալ Վոստոկ Բանկ ՓԲԸ-ում, Societe Generale Group:
2002-2007 թվականների աշխատել է լիզինգային ընկերություններում և բանկերում:
Ծնվել է 1981թ, հունիսի 19-ին, ք.Մոսկվայում, ՌԴ:
Ունի երկու բարձրագույն կրթություն ՝ տեխնիկական և տնտեսագիտական:
  

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ Թոփ-մենեջմենտ


Լալի Սվիմոնիա-Գովազդի և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ  

Առաքելյան Շուշան Սամվելի - Անձնակազմի կառավարման վարչության պետ

Բեգլարյան Արսեն Բորիկի - Ներքին աուդիտի դեպարտամենտի տնօրեն
 
Ավետիսյան Ալեքսանդր Հրանտի- Տնօրինության աշխատակազմի ղեկավար  

Խաչիկյան Հեղինե Վաղարշի- Կորպորատիվ կառավարման բաժնի ղեկավար, Խորհրդի քարտուղար  

Մինասարովա Մայա Միխայիլի - Բանկանին Գործարքների մոնիթորինգի բաժնի ղեկավար
Բանկի ղեկավարների և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց կողմից բանկից ստացված վարկերի և այլ փոխառությունների մասին տեղեկություն
Բանկի ղեկավարների և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց կողմից բանկից ստացված վարկերի և այլ փոխառությունների մասին տեղեկություն (յուրաքանչյուրին առանձին)
Բանկի խորհրդի անդամների, տնօրինության նախագահի և գլխավոր հաշվապահի հաշվետու ժամանակահատվածում (2015 թվականին) բանկից ստացված վարձատրության վերաբերյալ տեղեկատվություն 


Թարմացվել է առ 19.12.2016 թ., 17:30