VTB

Առցանց դիմում
  • Ավանդը ներդրվում է ՀՀ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձի կողմից:
  • Ավանդը ներդրվում է ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո և ՌԴ ռուբլի արժույթներով:
  • Ավանդի ժամկետ` 30 -ից մինչև 730 օր:
  • Ավանդն առանց լրացուցիչ մուտքագրումների և ելքագրումների է:
  • Ավանդի դիմաց տոկոսագումարները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում:
  • Ավանդի պայմանագիրը ժամկետից շուտ լուծելու դեպքում տոկոսագումարների մասնակի պահպանման հնարավորություն:
  • Նվեր` VISA Int./MasterCard վճարային համակարգի պլաստիկ քարտ:
  • Ավանդի գրավով սպառողական վարկ

Ավանդի տոկոսադրույքները

Նվազագույն գումար/
ժամկետ
30
օր
60
օր
90
օր
120
օր
150
օր
180
օր
270
օր
365
օր
540
օր
730
օր

100 000 ՀՀ դրամից

5.85%

6.85%

10.35%

10.85%

11.10%

11.35%

11.85%

12.10%

11.85%

11.60%

500 000 ՀՀ դրամից

6.10%

7.10%

10.60%

11.10%

11.35%

11.60%

12.10%

12.35%

12.10%

11.85%

3 000 000 ՀՀ դրամից

6.25%

7.25%

10.75%

11.25%

11.50%

11.75%

12.25%

12.50%

12.25%

12.00%

 

Պայմաններ                 
Տեղեկատվական ամփոփագիր
Հաշվով կատարված գործառնությունների դիմաց քաղվածքների, կրկնօրինակների և այլ տեղեկությունների տրամադրման պայմանները


Ավանդը երաշխավորված է Ավանդների 
հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի կողմից 

«Ֆինանսներ բոլորի համար» abcfinance.am ինտերնետային կայքի «ֆինանսական օգնական» համակարգ»         


Թարմացված է առ 17.10.2016թ., 09:36

Այցելեք նաև: Պահատուփերի վարձակալում
Վարկավորում