VTB

Առցանց դիմում
  • Ավանդը ներդրվում է ՀՀ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձի կողմից:
  • Ավանդը ներդրվում է ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո և ՌԴ ռուբլի արժույթներով:
  • Ավանդի ժամկետ` 30 -ից մինչև 730 օր:
  • Ավանդն առանց լրացուցիչ մուտքագրումների և ելքագրումների է:
  • Ավանդի դիմաց տոկոսագումարները վճարվում են ավանդի ժամկետի վերջում:
  • Ավանդի պայմանագիրը ժամկետից շուտ լուծելու դեպքում տոկոսագումարների մասնակի պահպանման հնարավորություն:
  • Նվեր` VISA Int./MasterCard վճարային համակարգի պլաստիկ քարտ:
  • Ավանդի գրավով սպառողական վարկ

Ավանդի տոկոսադրույքները

Նվազագույն գումար/
ժամկետ
30
օր
60
օր
90
օր
120
օր
150
օր
180
օր
270
օր
365
օր
540
օր
730
օր

100 000 ՀՀ դրամից

5.35%

5.85%

8.85%

9.85%

10.10%

10.35%

10.85%

11.10%

10.85%

10.60%

500 000 ՀՀ դրամից

5.60%

6.10%

9.10%

10.10%

10.35%

10.60%

11.10%

11.35%

11.10%

10.85%

3 000 000 ՀՀ դրամից

5.75%

6.25%

9.25%

10.25%

10.50%

10.75%

11.25%

11.50%

11.25%

11.00%

 

Պայմաններ                 
Տեղեկատվական ամփոփագիր
Հաշվով կատարված գործառնությունների դիմաց քաղվածքների, կրկնօրինակների և այլ տեղեկությունների տրամադրման պայմանները


Ավանդը երաշխավորված է Ավանդների 
հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի կողմից 

«Ֆինանսներ բոլորի համար» abcfinance.am ինտերնետային կայքի «ֆինանսական օգնական» համակարգ»         


Թարմացված է առ 03.02.2017թ., 09:00

Այցելեք նաև: Պահատուփերի վարձակալում
Վարկավորում