Թղթակից բանկեր

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ
Մոսկովյան փ.35, 68-73 ոչ բնակելի տարածքներ, Երևան, Հայաստան 
Telephone։ 87 87, TeleFax։ (374 10) 56-07-09 
SWIFT։ ARMJ AM 22

Թղթակից բանկերի ցանկ (ՆՈՍՏՐՈ*) առ 11.11.2016 թ. 

Ոչ ռեզիդենտ

Bank Name

Account Number

Currency

Սիտիբանկ Ն.Ա.
Նյու Յորք, ԱՄՆ
SWIFT:CITIUS33
36313092 USD

ՎՏԲ Բանկ (Յուռոփ) Էս Ի, Մայնի Ֆրանկֆուրտ, Գերմանիա
SWIFT։ OWHBDEFF

0104393418
0104393392 
0104393426
0104393442

USD
EUR
GHF
GBP

"ԱԼՖԱ-ԲԱՆԿ" ԲԸ
Մոսկվա, Ռուսաստան
SWIFT: ALFARUMM

30111810900000000272
30111840200000000036 30111978600000000029      

RUB
USD
EUR
 ՌԴ Խնայողական Բանկ Մոսկվա, Ռուսաստան 
SWIFT: SABRRUMM  

30111840600000000065
30111810300000000065  
30111978200000000065       

USD
RUR
EUR

ՀԲԸ Բանկ ՎՏԲ Մոսկվա, Ռուսաստան
SWIFT: VTBRRUMM  
30111810355550000002  

30111840255550000059
30111978955550000014
30111826855550000004
30111036755550000004
30111752155550000001
30111578355550000001
30111392755550000007

RUR
USD
EUR
GBP
AUD
SEK
NOK
JPY

ՎՏԲ բանկ Վրաստան ԲԸ Թբիլիսի, Վրաստան 
SWIFT: UGEBGE22
933512/USD
933502/GEL

USD
GEL

* Նոստրո հաշիվ - «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ հաշիվն է այլ բանկում

Թղթակից բանկերի ցանկ (ԼՈՐՈ*) առ 02.10.2014 թ. 

Ոչ ռեզիդենտ

Bank Name

Account Number

Currency

Միջպետական Բանկ
Մոսկվա, Ռուսաստան
SWIFT: INEARUMM
16000101121401 AMD
 ՀԲԸ Բանկ ՎՏԲ Մոսկվա, Ռուսաստան
SWIFT: VTBRRUMM  

16000400351500
16000410353900
16000400351519
16000400351518    

AMD 
USD 
USD спец. в рамках проекта “Техут”
USD спец. в рамках        проекта “Техут”

 ՎՏԲ բանկ Վրաստան ԲԸ Թբիլիսի, Վրաստան 
SWIFT: UGEBGE22
16000406171100
16000416171900
AMD

USD

 ԴՁ ԲԸ Բանկ ՎՏԲ (Ղազախստան) 
SWIFT: VTBAKZKZ
16000001267600 AMD

* Լորո հաշիվ - այլ բանկի հաշիվն է «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ-ում

"ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ թղթակից և այլ բանկերի հետ գործառնությունների սակագներ


Թարմացված է առ 18.06.2015թ., 11:39