“ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ” ՓԲԸ սեփականության իրավունքով պատկանող շարժական գույք

SKODA OKTAVIA TOUR


  Շարժական գույքի օբյեկտների վաճառքի կարգը և պայմանները

  • Վաճառքի ենթակա շարժական գույք ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ է դիմել Բանկ՝ լրացնելով, զետեղված դիմումը-հայտը, հայտում նշելով նաև ձեռք բերվող շարժական գույքի նույնականացման համարը:

  • Լրացված, ստորագրված և սկանավորված հայտերն ընդունվում են էլեկտրոնային տարբերակով` propsells@vtb.am էլ. հասցեին` հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիր նշելով «Գույքի ձեռք բերում»:

  • Միևնույն շարժական գույքի ձեռքբերման երկու և ավելի հայտերի առկայության դեպքում գնորդի ընտրությունն իրականացվում է աճուրդի կազմակեպման եղանակով` հավատարմագրված Բորսայի կողմից:

  • Գործարքի վավերացման և գրանցման ծախսերը կատարում է Գնորդը: 

  • Բանկ ներկայացված դիմում-հայտերի դիտարկումը կիրականացվի մեկշաբաթյա ժամանակահատվածում: