"ՎՏԲ - Հայաստան Բանկ" ՓԲԸ սեփականության իրավունքով պատկանող անշարժ գույք

 

                 Երևան                      
   
                   Լոռի               
                 Արագածոտն       
    
                  Կոտայք  
                 Արարատ

                  Սյունիք                  
               Արմավիր

                  Տավուշ         
               Գեղարքունիք                          

               Վայոց Ձոր 

                Շիրակ       


Անշարժ գույքի օբյեկտների վաճառքի կարգը և պայմանները

• Վաճառքն իրականացվում է վճարման միանվագ, տարաժամկետ և Բանկի կողմից վարկավորման եղանակներով`համաձայն Բանկում գործող վարկավորման պայմանների և սակագների:

• Վաճառքի ենթակա անշարժ գույքի օբյեկտ ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ է լրացնել դիմում-հայտը:

• Հայտերն ընդունվում են էլեկտրոնային տարբերակով` propsells@vtb.am էլ. հասցեին` հաղորդագրության «թեմա» (subject) դաշտում պարտադիր նշելով «Գույքի ձեռք բերում»:

• Վաճառքն իրականացվում է Բանկի հետ համագործակցող հավատարմագրված Բորսայի կողմից կազմակերվող աճուրդում հաղթած մասնակցի հետ:

• Գործարքի վավերացման և գրանցման ծախսերը կատարում է Գնորդը: