Վարկունակության հաշվիչ

Վարկունակության հաշվիչ

Հարգելի հաճախորդ,

Պատասխանելով առաջարկվող հարցերին` Դուք կարող եք նախապես, առանց Բանկ այցելելու, ստանալ Ձեր վարկունակության նախնական գնահատականը: Առաջարկվող հարցերին պատասխանելու արդյունքում վարկունակության դրական պատասխան ստանալը, սակայն, դեռևս չի հադիսանում Բանկի համար վարկ տրամադրելու պարտավորություն:

Վարկի տեսակ
Ռեզիդենտություն
Քաղաքացիություն
Տարիք
Աշխատանքային փորձ վերջին աշխատանքային վայրում (ամիս)
Ընդհանուր աշխատանքային փորձ (տարի)
Необходимая сумма кредита
Օրինակ: 100 000
Վարկի արժույթ
Եկամտի տեսակ
Վարկառուի/համավարկառուի աշխատավարձ
AMD
Օրինակ: 100 000
Վարկառուի/համավարկառուի այլ եկամուտ
AMD
Օրինակ: 100 000
Կանխավճարի չափը (%)