Դրամական միջոցներով ապահովված վարկի պայմանների հաշվարկման մեխանիզմ ՀՀ դրամով

Ցանկանում եք ներգրավել դրամական միջոցներ սեփական բիզնեսի զարգացման համար, բայց Դուք չունե՞ք համապատասխան գույք, որը կարելի է գրավադրել բանկում։

ՎՏԲ-Հայաստան Բանկն առաջարկում է ձևակերպել ֆինանսավորում` դրամական միջոցների ապահովածությամբ:

 Ֆինանսավորման առավելություններ`

  • լրացուցիչ ֆինանսավորման հնարավորություն` առանց ավանդային և ցպահանջ հաշիվների դրամական միջոցների օգտագործման և տոկոսների կորստի,
  • պահանջվող փաստաթղթերի նվազագույն փաթեթ,
  • ֆինանսական վիճակի պարզեցված և արագ վերլուծություն,
  • օպերատիվ ֆինանսավորում:

Ֆինանսավորման եղանակներ`

  • վարկ
  • վարկային գիծ

Ապահովածություն

  • «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ-ում բացված ավանդային և ցպահանջ հաշիվներում առկա դրամական միջոցներ: 

Դրամական միջոցներով ապահովված վարկերի/վարկային գծերի տրամադրման պայմաններ         


Cash cover գործարքի հաշվարկման չափանիշները

ավանդ
Արտարժույթ
ժամանակ (ամիս)
տոկոսադրույք
գումար
վարկ
Արտարժույթ
տոկոսադրույք
գումար

Գործարքի պարամետրերի հաշվարկման տվյալ մեխանիզմում ավանդի գումար/վարկի գումար հարաբերակցությունը պայմանականորեն նշված է 95%-ի չափով: Վարկի ձևակերպման ժամանակ ավանդի գումար/վարկի գումար հարաբերակցությունը վորոշվում է ելնելով գործարքի պարամետրերից` համաձայն տվյալ պահին բանկում գործող ներքին ակտերի:Դրամական միջոցներով ապահովված վարկի պայմանների հաշվարկման մեխանիզմ արտարժույթով


Թարմացվել է առ 31.05.2018., 17:52